Pages

Wednesday, July 18, 2007

အာဇာနည္မ်ား အေၾကာင္းအာဇာနည္ေန႕မွာ က်ဆံုးခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြရဲ႕ ရာထူးနဲ႕ ဌာေတြကို ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္
၁၉၁၅ - ၁၉၄၇

၁၉၁၅ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႕ (၁၂ရ၆ခု၊ တေပါင္းလဆန္း ၁ ရက္) စေန႕ေန႕တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အေၾကာင္းကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ား သိၾကၿပီး ျဖစ္တာေၾကာင့္ ထူးထူးေထြေထြ မတင္ျပေတာ့ပါဘူး။သခင္ျမ
၁၉၈၇ - ၁၉၄၇

သခင္ျမသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕တြင္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္သည္။ ၁၈၉၇ ခု၊ ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္၊ ၾကသာပေတးေန႕ ည ၇ နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ခရိုင္၊ ထံုးဘိုၿမိဳ႕၌ ဖြားျမင္သည္။ အဘ ဦဘိုးခၽြန္၊ အမိမွာ ေဒၚသက္လယ္ျဖစ္သည္။ ငယ္မည္မွာ ေမာင္ျမေရႊျဖစ္သည္။
၁၉၃၆ တြင္ သခင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာသည္။ စစ္အတြင္းတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီး အျဖစ္လည္းေကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္လည္းေကာင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။


ဦးဘခ်ိဳ
၁၈၉၃ - ၁၉၄၇

ဦးဘခ်ိဳသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕တြင္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည္။ ဦဘခ်ိဳသည္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ ေဆးဆရာႀကီး ဦးဘိုေစာ ေဒၚေစာျမစ္တို႕မွ ၁၈၉၃ခု ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ ဖြာျမင္သည္။
ဦဘခ်ိဳသည္ ဒီဒုတ္ဂ်ာနယ္ကို ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ထိုဂ်ာနယ္ျဖင့္တြဲကာ ဦးဘခ်ိဳကို ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳဟု အမ်ားက သိခဲ့ၾကသည္။
သူ၏ ဒီးဒုတ္ဂ်ာနယ္သည္ အမ်ိဳးသား လြပ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ၊ အမ်ိဳးသား ပညာေရး၊ အမ်ိဳးသာ ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းေရး တို႕အတြက္ ေရွ႕တန္း ေအာင္လံဂ်ာနယ္ တစ္ေစာင္ဟု သိခဲ့ၾကသည္။
၁၉၂၇ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႕ နံနက္ တြင္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ႏွင့္အတူ လုပ္ႀကံခံခဲ့ ရၿပီး မြန္းလြဲ ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။


ဦးရာဇတ္
၁၈၉၈ - ၁၉၄၇

ဦးရာဇတ္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ပညာေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းဌာန ၀န္ႀကီး အျဖစ္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥေဒေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီ၀င္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။
ဦးရာဇတ္ကို မတၳီလာၿမိဳ႕ အျငိမ္းစားတိုက္ပိုင္ အင္စပက္ေတာ္ မစၥတာ ေအရာမန္ႏွင့္ ေဒၚၿငိမ္းလွတို႕က ၁၈၉၈ခု ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္တြင္ ဖြားျမင္သည္။
စစ္အတြင္းက ပိတ္ထားခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား ေက်ာင္းႀကီးကို ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။


ဦးဘ၀င္း
၁၉၀၁ - ၁၉၄၇

ဦးဘ၀င္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစိုးရ အဖြဲ႕တြင္ ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဌာန ၀န္ႀကီးျဖစ္သည္။
နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕တြင္ အဖ ေရွ႕ေနဦးပါ ေဒၚစုတို႕မွ ၁၉၀၁ခု ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႕တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ အစ္ကို အႀကီးဆံုး ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ေထာက္ပံေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဌာန ၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ တုိင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႕စည္ပံုအေျခခံ ဥပေဒ ေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီတြင္ လည္းပါ၀င္ခဲ့သည္။


မန္းဘခိုင္
၁၉၀၃ - ၁၉၄၇

မန္းဘခိုင္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစိုးရ အဖြဲ႕တြင္ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ထို႕အျပင္ မန္းဘခိုင္သည္ ကရင္နီ ေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္သည္။
မန္းဘခိုင္ကို ဟသၤာတခရိုင္ ယုန္တလင္းရြာ တြင္ ယုန္သလင္းရြာသူႀကီး မန္းေပကုန္းႏွင့္ ေဒၚပုတို႕က ၁၉၀၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႕တြင္ ဖြားျမင္သည္။
၁၉၃၇ တြင္ ပုသိမ္ေျမာက္ပိုင္းမွ အမတ္အျဖစ္ အေရြးခံရသည္။ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ကရင္ ဗမာ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို အထူးႀကိဳးပမ္းတည္ ေဆာက္ခဲ့သည္။


မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြားစ၀္စံထြန္း
၁၉၀၇ - ၁၉၄၅

မိုင္းပြန္ေစာဘြားစ၀္စံထြန္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစိုးရ အဖြဲ႕တြင္ အတုိင္ပင္ခံ ေတာင္တန္းေဒသ ၀န္ႀကီး အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည္။
မိုင္းပြန္ေစားႀကီး စ၀္ခြန္ထီးႏွင့္ ေျမာက္နန္းေဆာင္ မဟာေဒ၀ီ နန္းစိန္ဥတို႕မွ ၁၉၀၇ ခု၊ ေမလ ၃၁ ရက္ ေသာၾကာေန႕တြင္ ဖြားျမင္သည္။
တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားဆိုင္ရာ ဆပ္ေကာ္မတီ လူနည္းစု ဆိုင္ရာ ဆပ္ေကာ္မတီ ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီတို႕တြင္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ခဲသည္။


ဦးအုန္းေမာင္
၁၉၁၃ - ၁၉၄၇

ဦးအုန္းေမာင္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစိုးရ အဖြဲ႕တြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အတြင္း၀န္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရသည္။
မင္းဘူးၿမိဳ႕ မစၥတာ XW.တရပ္(တ္) ၀န္း ေဒၚေရႊျမင့္တို႕မွ ၁၉၁၃ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႕တြင္ ဖြားျမင္သည္။


ရဲေဘာ္ကိုေထြး
၁၉၂၉ - ၁၉၄၇

ရဲေဘာ္ကိုေထြးသည္ ပညာေရး၀န္ၿကီး ဦးရာဇတ္၏ သက္ေတာ္ေစာင့္ျဖစ္သည္။
မႏၱေလးၿမိဳ႕ ေတာင္ျပင္ သိပၸံရပ္ ပင္စင္စား လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ၀န္ေထာက္ ဦးကိုကိုေလး ေဒၚမင္းရီတို႕၏ ဆဌမေျမာက္ သားျဖစ္သည္။ န၀မတန္းအထိ ပညာသင္ၾကားခဲ့ဘူးၿပီး ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္သာရွိေသးသည္


အထက္ပါ အေၾကာင္းအရမ်ားကို ၃၅ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႕ အထိမ္မွတ္ စာအုပ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းစာအုပ္ကို အမ်ားဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကိုစစ္အိမ္မွ ယေန႕ ေန႕လည္တြင္ မအားသည့္ၾကားမွာ အီဘုတ္ စာအုပ္ အျဖစ္ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။ စာအုပ္ကို ဒီေနရာက ေဒါင္းလုပ္လုပ္ယူပါ


စိုးေဇယ်ထြန္း


No comments: